Ontregelen

Eurocommissaris Frans Timmermans wil Europese regels toetsen op effectiviteit. Hoera! Nederlandse accountants pleiten voor een drastische versimpeling van regels in de zorg. Bravo! Het is weer ontregeltijd. De periodieke poging om de bijl te zetten in wat ooit door ex-kamerlid Frans De Nerée tot Babberich ‘zelfrijzend bakmeel’ werd genoemd, is even lovenswaardig als kansarm.

Heeft het zin om een onderzoeksvoorstel in te dienen bij NWO?

De publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek is een heikel punt. Enerzijds is er groot respect voor de inspanningen van de geleerden en de veelheid aan nieuwe kennis die zij voortbrengen. Anderzijds wordt kritisch gekeken naar hun inzet en het maatschappelijke nut van het belastinggeld dat in wetenschappelijk onderzoek wordt geïnvesteerd. Dit leidt er toe dat de beschikbare middelen op verschillende manieren worden verdeeld. Is er een best practice om het geld te verdelen? Daar lijkt het niet op.

Hoeveel is uw privacy u waard?

Stel ik benader u met een aanbod om uw persoonlijke data te kopen voor mijn bedrijf. Geboortedatum, burgerlijke status, baan, hobby’s, dat werk. Ik beloof dat ik ze niet aan derden doorverkoop, maar verder doe ik ermee wat ik wil. Hoeveel wilt u hebben voor deze deal? Denkt u er even over na, u bent niet de eerste die moeite zou hebben met het antwoord.

Ahold wachtte tot een professionele ceo aan het roer stond bij Delhaize

Familie-ceo’s, zo toont nieuw onderzoek aan, besteden minder tijd aan het bedrijf, nemen slechtere beslissingen en veroorzaken een lagere productiviteit in vergelijking met professionele topbestuurders. Hoewel de meeste mensen sympathiseren met het idee van een familie-ceo met hart voor de eigen zaak, is het wachten van Ahold op een professionele topbestuurder bij het Delhaizeconcern een juiste zet geweest.

WC-eend wetenschap

Zit je op Facebook, dan worden je data niet alleen aan adverteerders verkocht, maar ook aandachtig bestudeerd door de sociale wetenschappers van Facebook Data-Science (FDS). De experts zijn het eens over de revolutionaire en wetenschappelijke potentie van het gebruik van “Big Data”, maar er zit een fundamentele spanning tussen de privacy van de “datapunten” en de transparantie die de wetenschap vereist.

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.