ROC Lijden

En alweer werd een semi-publieke instelling met publiek geld gered. Het ROC Leiden liet de gebruikelijke riedel zien van megalomane vastgoedplannen, veel te optimistische verwachtingen en een falend toezicht. We weten na Vestia, Amarantis en Philadelphia hoe dat werkt. Het kabinet drukt zuchtend wat lapjes en benoemt een Commissie die concludeert dat een en ander ‘ongewenst maar niet onwettig is’ (Commissie Halsema bij Amarantis), gevolgd door schmierende Kamerleden die om meer toezicht smeken.

Too sick to fail

Mismatch van leerlingen in Amsterdam (2)

Afgelopen woensdag schreef ik op deze site een blog over de matchingprocedure van leerlingen in Amsterdam. Er zijn verschillende matchingsprocedures denkbaar en dus moeten er afwegingen worden gemaakt. Dit is niet alleen een afweging tussen statistische kenmerken van de procedure, maar ook een afweging tussen verschillende groepen ouders. Op basis van een simulatie met een fictief voorbeeld laat ik hier zien hoe dit werkt.

Drs P. doet Griekenland aan

Een ode aan een recent gesneefde econoom is hier allicht op zijn plaats. Weliswaar is persoon in kwestie niet befaamd door zijn werk als econoom, maar dat mag de pret niet drukken. Minder bekend is dat 's lands grootste taalkunstenaar in extremis nog een op de actualiteit toegesneden variant op zijn beroemde lied ‘de gezusters Karamazov’ schreef. Kent u het niet? Dan eerst even op de link drukken. Aan mij de eer deze aan de vergetelheid te onttrekken.

 

Europees vertrouwen

De moeilijkheden in de eurozone tonen niet alleen de gebreken van de Europese instituties, maar ook het gebrek aan vertrouwen tussen de verschillende Eurolanden. Hetzelfde kan worden gezegd naar aanleiding van het beschamende gebrek aan solidariteitin de opvang van de migrantenstroom naar Italië, Griekenland en Spanje. Het vertrouwensprobleem volgt vaak een Noord-Zuid patroon, en is zelfs zichtbaar in een simpel laboratoriumexperiment met Europese deelnemers.

Mismatch van leerlingen in Amsterdam

In het Amsterdamse middelbaar onderwijs is er dit jaar voor het eerst een matchingprocedure gebruikt die voor een optimale verdeling van leerlingen over scholen moet zorgen. Naast het bericht dat deze procedure goed is verlopen, kwamen echter ook gevallen in het nieuws waarbij twee leerlingen elk waren geplaatst op de school die de voorkeur van de andere leerling had. Met een eenvoudige ruil zouden beide leerlingen dus beter af zijn. Vanwege de onvrede van de ouders kwam er zelfs een kort geding. Het is natuurlijk erg jammer dat er zulke onvrede onder de ouders is, en voor economen moet het vreemd zijn dat een matchingsprocedure tot Pareto-inefficiënte uitkomsten leidt.

De vijf stromannen van Jesse Klaver

In een opiniestuk vandaag in NRC legt Jesse Klaver uit wat hij tegen economisme heeft aan de hand van vijf mythen. Nu ben ik een groot voorstander van het moderniseren van economisch denken maar deze vijf mythen zijn vijf stromannen. De cursiefjes zijn steeds uit het NRC stuk van Klaver.

Mythe 1: De onzichtbare hand zorgt voor een optimaal resultaat

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.