Wil de echte professional nu opstaan?

Nederland is een land met tal van beroepsverenigingen op het terrein van werk en inkomen. Zo bestaat als sinds 1932 de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVK) en sinds 1969 de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVV) voor keuringsartsen. Opvallend is dat de Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK) die werkzaam zijn bij UWV en gemeenten nog maar een korte geschiedenis kent, deze is opgericht in 2012.

Parkeren en autobezit: Leiden (te) goedkope parkeerplaatsen tot meer auto’s?

Nederlandse steden zijn overvol. Gezellige historische centra en een hoge bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat er vaak weinig ruimte is voor parkeerplaatsen. Parkeren is dus duur omdat parkeerruimte schaars is. In veel steden in Nederland, maar ook in het buitenland, krijgen bewoners vaak een parkeervergunning die relatief goedkoop zijn. De vraag is of dergelijke parkeersubsidies gewenste economische effecten sorteren.

De Sociaal Psychologische Raad

Er is al veel gezegd over Barack Obama’s recente executive order om gedragsonderzoek te benutten in het ontwerpen en implementeren van beleid. Cass Sunstein, Obama’s voormalige beleidsadviseur, gaat in een nieuw paper nog een stap verder, en filosofeert over de oprichting van een “Council of Psychological Advisors” , een tegenhanger van de “Council of Economic Advisors”.

Eigen risico eerst

Kunnen we het eigen risico in de zorg niet beter verlagen in plaats van verhogen? Dit is de conclusie van zorgverzekeraar VGZ naar aanleiding van recent onderzoek van TNS Nipo. Uit het onderzoek bleek dat bijna 20% van de mensen zegt zorg te hebben gemeden of uitgesteld, vaak om geld uit te sparen. Een curiosum: het betrof vooral het huisartsbezoek dat niet onder het eigen risico valt. Niet verrassend gaf het gros van de mensen aan dat de klachten na het mijden van de zorg verergerden, zodat de kosten uiteindelijk stegen. VGZ vindt daarom dat het eigen risico omlaag moet.

Trots op het CBS

Nederland heeft een van de beste statistische bureaus van Europa. In opdracht van de Europese Commissie worden de statistische bureaus in de EU periodiek gevisiteerd. Dit jaar was het CBS aan de beurt. De conclusie is er een om trots op te zijn. De kwaliteit van de data, de manier van verzamelen en de publicaties hierover zijn allemaal dik in orde. Dat is, naast een compliment voor het CBS, een groot maatschappelijk goed, want hoe je het ook wendt of keert: meten=weten.

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.