De psychologie van de vrije wil

Over de vraag of vrije wil bestaat vliegen filosofen elkaar al eeuwen in de haren. Minder onenigheid is er over het bestaan van een geloof in de vrije wil. Dat geloof is sinds een jaar of 10 onderwerp van onderzoek door psychologen, waarin een aantal praktische vragen centraal staan. Wat bedoelen we eigenlijk met vrije wil, wie gelooft erin, en hoe belangrijk is het voor onze sociale orde?

Ongelijk of ongeluk

Het World Happiness Report 2015 geeft antwoord op de vraag hoe erg ongelijkheid is. Het rapport meet geluk met traditionele maatstaven als bnp per hoofd, verwachte gezonde levensjaren en corruptie, en vult deze aan met subjectieve maatstaven als sociale cohesie (kunt u beroep doen op iemand als u in de problemen komt?), vrijheid om eigen keuzes te maken (bent u tevreden met de vrijheid om eigen keuzes te maken?) en gulheid (hoeveel heeft u aan goede doelen gedoneerd?).

Let's stick together

Het is onrustig bij hockeyclub ‘Let’s stick together’. Al enige jaren betaalt de zwakste speler Yanis geen contributie meer. In plaats van zijn niveau op te vijzelen, grossiert hij in fouten, volgens eigen zeggen omdat hij liever met links wil spelen.

Trainer Jeroen gaf Yanis aanvankelijk de ruimte om op trainingen te laten zien dat je met links ook goed kunt spelen, maar Yanis weigerde hooghartig. Hij zou het in de wedstrijd wel laten zien en noemde zijn medespelers kakelende kakkers.

Polarisatie op zijn Grieks

Zo ongeveer iedereen heeft wel een mening over Griekenland en haar regering. De politici van Syriza zijn of heroïsche verzetshelden tegen de destructieve bespaarpolitiek van de Europese boekhouders, of populistische amateurs met een specialisatie in beledigende retoriek. Op dezelfde manier was het referendum van zondag ofwel een waardig voorbeeld van directe democratie, of een cynische afschuiving van bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.