Breed laten hangen

Tweede Kamerleden vormen een dankbaar slachtoffer voor journalisten en columnisten. Wat hebben de oliedomme volksvertegenwoordigers nu weer uitgespookt? Omdat ze niets beters te doen hebben, zijn ze een halfjaar bezig geweest een eigen welvaartsindexje in elkaar te knutselen. Zelfs wie-kent-haar-nog Gonny van Oudenallen, het LPF-licht dat in 2006 minister Hoogervorst in de Kamer niet herkende, is een intellectueel ten opzichte van deze krabbelaars.

Effecten van aardbevingen blijven moeilijk aan te tonen

In een recent artikel van Bosker cs. wordt er kritiek geleverd op de conclusies van het onderzoek van Koster en Van Ommeren (2015). De resultaten van de studies verschillen echter weinig, ondanks dat door statistische onzekerheid het lastig blijft om de effecten van aardbevingen precies aan te tonen.

Dan maar hogere lonen; waarom DNB zich druk maakt over de AIQ

Hoe leuk de vakbeweging dit ook vindt, DNB doet dit niet omdat ze zo begaan is met het lot van de arbeider of de arbeidsmarktpositie van schijnzelfstandige. De bank doet dit omdat de prijsontwikkeling achterblijft bij de inflatiedoelstelling. Dat is haar voornaamste opdracht en daar wordt ze op afgerekend.

Gezamenlijk belang

Het is geen nieuws dat het vluchtelingenprobleem met enorme dilemma’s gepaard gaat. Een humanitair asielbeleid kan gemakkelijk botsen met andere waarden in de samenleving, vooral als de stromen groot zijn.

Progressie

De vraag is hoe onze samenleving ondanks deze spanningen progressie kan boeken. Ik ging te rade bij Rodaan Al Galidi, een Irakees die negen jaar in Nederlandse asielzoekerscentra verbleef en daar een fraai boek over schreef: Hoe ik talent voor het leven kreeg.

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.