Eerder verschenen als opiniebijdrage in Trouw

Nieuwe technologie zorgt voor nieuwe mogelijkheden

De angst dat robots onze banen inpikken en zorgen voor werkloosheid is onnodig. Nieuwe technologie verandert verhoudingen op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan verdwijnen er banen, maar ontstaan ander werk en nieuwe problemen die door de mens moeten worden uitgevoerd en opgelost. Daarnaast ontstaan nieuwe productiemogelijkheden die zonder de nieuwe technologie niet mogelijk waren (de productiemogelijkhedencurve schuift naar buiten, zouden economen zeggen). Hierdoor neemt de productiviteit toe, wat nieuwe banen schept.

De koolstofbel: risico voor financiële stabiliteit?

Zou iedereen short moeten gaan in de aandelen van kolenbedrijven? Tijdens een publiek debat van de Duisenberg School of Finance spitste de discussie omtrent energie- en klimaatbeleid zich toe op de koolstofbel. Deze zou kunnen ontstaan wanneer door verduurzaming van de energievoorziening veel van de bestaande voorraden van fossiele brandstoffen onbruikbaar worden en zo hun waarde grotendeels verliezen. In het onderzoeksrapport Transition? What Transition? (CIEP, 2014) wordt er verkend wat de mogelijke risico’s van de koolstofbel zijn voor het energiesysteem en de financiële stabiliteit.

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.