Think pink

Het geklaag van de opiniemakers was weer niet van de lucht. Waterschappen zijn nutteloos, het is heel erg dat we zo’n verdeeld volk zijn, de uitslag betekent dat het land onbestuurbaar wordt en de campagne ging vooral over Macarena-dansjes, affaires en vermeende complotten. Wat leven we toch in een rotland.

Laat ik mijn roze bril dan maar eens opzetten; iemand moet het doen.

Pinocchio

Wat is de impact van financiële crises?

De economische crisis waar veel landen zich nu al sinds 2008 in bevinden en waar ze zich met wisselend succes van lijken te herstellen, heeft veel nieuw onderzoek opgeleverd en oud onderzoek in een nieuw daglicht geplaatst. De consensus lijkt te zijn dat het herstel na een financiële crisis erg moeizaam tot stand komt en dat de littekens maar langzaam verdwijnen als ze al verdwijnen. Maar is dat een algemeen geldend principe?

De invloed van internet op verkiezingsopkomsten

Zonder serieuze opkomst geen zinnige verkiezingsuitslag. Dus gaat ook voor de verkiezingen op 18 maart weer ruime aandacht uit naar de vraag hoe hoog of laag de opkomst zal zijn. Enquête-uitkomsten van TNS-NIPO doen het ergste vermoeden. Was de opkomst bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 nog bijna 56 procent, voor 18 maart zegt slechts 43 procent van de ondervraagde kiesgerechtigden zeker te gaan stemmen.

Wie is wie in economie

Wilt u weten wie op dit moment de hoogleraren arbeidseconomie zijn in Nederland?

ESB biedt u hier het overzicht over meer dan duizend economen naar vakgebied, functie en faculteit of organisatie.

Komt u nog niet voor in onze wie-is-wie maar heeft u wel voor ESB gepubliceerd? Vraag dan hier een profiel aan.