Winnaars van de bankenunie

Naast toezicht zou in de aanstaande bankenunie ook het besluit tot redding van banken Europees moeten worden geregeld. Een kosten-batenanalyse laat zien dat het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden en Nederland de grootste voordelen hebben van resolutie op Europees niveau.

Vul uw Economisch Statistische Berichten-gebruikersnaam in.
Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.