Onderwijs & Wetenschap

Onderwijs & Wetenschap

Weblogs

Lex Borghans en Trudie Schils

Eindtoets en IQ geen goed ijkpunt voor niveau leerlingen

Enkele weken geleden bracht de onderwijsinspectie het onderwijsverslag uit met daarin het nieuws dat de sociale ongelijkheid in het onderwijs de afgelopen jaren is gestegen. De inspectie gebruikt de uitslag van de eindtoets basisonderwijs als een ijkpunt om leerlingen met hoog- of laagopgeleide ouders te vergelijken. In andere analyses gebruiken ze ook een IQ-test als vergelijkingsmaatstaf. Toetsen zijn echter een minder goed ijkpunt dan impliciet wordt verondersteld.

Pagina's