Onderwijs & Wetenschap

Onderwijs & Wetenschap

Weblogs

Zonder geschatte waarde toch van onschatbare waarde

Vorige week is een studie gepubliceerd die tracht het macro-economische rendement van publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te berekenen. De rendementen die uit een hele batterij aan specificaties worden gevonden laten helaas geen eenduidig beeld zien. De coëfficiënten liggen in een bandbreedte die aangeeft dat het effect als alle modellen naast elkaar worden gezet ongeveer 0 is.

Onderzoek heeft zijn tijd nodig

Schaatsers moeten niet te snel zijn

De pers is goed in het opblazen van wetenschappelijke bevindingen. Dinsdag werd bij De Wereld Draait Door een onderzoek gepresenteerd over het effect van de starter op de tijd van een schaatser bij de 500 meter sprint. Terwijl al druk werd gediscussieerd over de gevolgen voor de startprocedure, blijkt het om een eerste verkenning te gaan.

Pagina's