Onderwijs & Wetenschap

Weblogs

Wat weten we van cruciale onderwijskeuzes?

In Nederland maken kinderen al vroeg belangrijke onderwijskeuzes. Na de basisschool worden leerlingen veelal door een Cito Eindtoets geselecteerd naar verwacht eindniveau. Vervolgens moeten er binnen die niveaus al snel keuzes worden gemaakt, die bepalend zijn voor de rest van het leven. Van dit proces kan ik me nog goed herinneren dat mijn ouders wilden dat ik zo hoog mogelijk zou insteken in de brugklas. Dit leidde tot frustratie, omdat mijn voetbalvrienden en masse naar de mavo vertrokken. Vervolgens moesten in 3 VWO keuzes worden gemaakt over het vakkenpakket.

Pagina's